Kvalitní rodinná truhlařina z Dolan u Olomouce

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Logo Truhlařství Vrobel-2.jpg

1. Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je  IČ: 11191279 se sídlem v Dolany (dále jen: "správce").

 

II. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa:
  Dolany 12, 783 16, okres Olomouc
 • e-mail:
  poptavka@truhlarstvi-vrobel.cz
 • telefon:
  +420 608 860 259

 

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů 

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy (přijatá poptávka) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V. Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace:
  • jméno,
  • adresa,
  • kontakt.
 • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

3. Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4. Příjemci osobních údajů-subdodavatelé správce

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: dodavatelé, účetní, webdesigner webových stránek WebDesign Anamedo a webhosting Zoner software s.r.o., podílející se na dodání zboží / služeb / na základě přijatých služeb, zpracování účetní evidence, zajišťující služby provozování webové prezentace, včetně emailové služby. 

II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5. Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7. Newslettery, obchodní sdělení, zprávy pro zákazníky

Truhlářství Vrobel může svým zákazníkům posílat obchodní sdělení relevantní k jeho činnosti, stejně jako jiná vlastní sdělení. K tomu má Truhlářství Vrobel zákonný důvod, který se nazývá oprávněný zájem. Příklady možných sdělení:

 • provozní zprávy,
 • nabídky.

Truhlářství Vrobel newslettery aktuálně nezasílá.

 

8. Použití cookies třetích stran

Používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti své webové prezentace www.truhlarstvi-vrobel.cz

I. Webová počítadla,

 • VseVjednom.cz,
 • TOPlist.

II. Google Analytics,

o podmínkách užítí Google Analytics více zde a zde

III. Google Search Conzole,
o podmínkách užití Google Search Conzole
 
zde

IV. Facebook,

o podmínkách užití Facebook více zde

 

9. Závěrečná ustanovení

I. Odesláním online poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

III. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.truhlarstvi-vrobel.cz

 

Truhlářství Vrobel záleží na ochraně soukromí svých zákazníků i návštěvníků webových stránek. Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.

 

Účinnost podmínek od: 18.08.2021
Poslední aktualizace stránky: 18.08.2021
Poslední kontrola stránky: 26.4.2024

Rychlá navigace

Truhlářství VROBEL a syn

Dolany 12
783 16 okres Olomouc

+420 608 860 259
poptavka@truhlarstvi-vrobel.cz